Herbestemming Molen de Dankbaarheid

Molen de Dankbaarheid was een grote graanmolen die dienstdeed tot in de jaren voor WOII. Tijdens WOII is de molen omwille van zijn functie als uitkijkpost van de vijand vernietigd, op de zware romp na. Anno 2022 is een plan gemaakt voor de herbestemming van de overgebleven molenromp tot molenwoning. Hiervoor wordt een nieuwe molenschuur toegevoegd, en tussen molen en schuur wordt oud en nieuw verbonden middels een trappenhuis.

Voor het plan is een ruimtelijk initiatief en een ontwerp opgesteld, waarmee de bestemmingsplanprocedure is opgestart.

Jaar

  • 2022

Opdrachtgever

  • Particulier

Locatie

  • Scherpenzeel